ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Επωνυμία (ξενόγλωσσα): MARAGU STERGIA SINGLE MEMBER P.C. 

Διακριτικός Τίτλος: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): KIRIAKU PROFESSIONAL 
Νομική Μορφή: ΙΚΕ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 153391420000 
Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801279610

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΜΙΚΕ

ADDRESS:
Λισαβώνας 29
Ροδος;


GET IN TOUCH: